Wiertnictwo ziemne

Poradnik do samodzielnego wiercenia studni

Poradnik do samodzielnego wiercenia studni

studnia, wiercenie studni

Jak zaoszczędzić na podlewaniu ogrodu latem?

Przewiduje się, że do podlania 1m2 ogrodu należy zużyć ok. 1200l wody rocznie. Ilość ta uzależniona jest od ilości opadów na terenie zamieszkania (więcej pada w górach) i roślin (niektóre wolą suchsze gleby). Tak ogromna ilość zurzywanej wody może stanowić potężny wydatek w domowym budżecie. Zatrzymując wodę opadową na działce i wykorzystując wodę wprost ze studni, ograniczamy wykorzystanie wody wodociągowej, a to z kolei spowoduje zmniejszenie wydatków. 

Jeżeli więc chcesz mieć piękny zielony trwanik przy domu warto pomyśleć o własnym źródle wody. 

 

Wiertnictwo ręczne

Wykonywanie otworów przy pomocy ręcznego świdra glebowego jest jedną z najprostszych metod wiercenia. Obecnie wiercenie ręczne jest jedną z najczęstszych technik stosowanych na całym świecie.  Metodę te wykorzystuje się w badaniach środowiskowych, do pobierania próbek gleby i wiercenia otworów pod słupki jak również, przede wszystkim do samodzielnego kopania studni. Wiertnice ręczne są doskonałym narzędziem do wiercenia płytkich studni i do szybkiego badania terenu. Można je również wykorzystać do wykonania otworów początkowych w połączeniu z innymi technikami wiercenia. Wiele przedsiębiorstw wiertniczych ma te narzędzia na swoim wyposażeniu ze względu na łatwość transportu, prostotę obsługi i możliwość wykonywania odwiertów w mało dostępnych miejscach.

 

Proces wiercenia otworu przy pomocy wiertnicy ręcznej firmy Drillpartner

Wybór miejsca wiercenia

Budowa studni przy użyciu ręcznych technik wiercenia jest uzależniona od wielu czynników. Przed rozpoczęciem prac, należy wybrać odpowiednie miejsce wiercenia. Wybór dobrej lokalizacji dla studni nie zawsze jest łatwy i zależy przede wszystkim od potrzeb i preferencji użytkowników.

Kilka wskazówek pomocnych w wyborze odpowiedniego miejsca:

 • Wiedza zasięgnięta od sąsiadów który mają już studnie może stanowić cenne źródło informacji na temat głębokości warstwy wodonośnej.
 • Należy pamiętać, że wiercenie w dnach dolin i blisko koryt rzek może być bardziej skuteczne niż na wzgórzach. Trzeba mieć jednak na uwadze ryzyko związane z zalewaniem takiego obszaru.
 • Od szamba na własnej działce lub u sąsiada trzeba odsunąć się o 15 m, od drenażu zaś aż o 30 m. Unikaj innych możliwych źródeł zanieczyszczenia, takich jak wysypiska śmieci czy stacje paliw.

Kiedy już wybraliśmy odpowiednie miejsce gdzie chcemy wykonać odwiert możemy przejść do kolejnych czynności. Warto rozejrzeć się po najbliższej okolicy. Najlepiej gdy w promieniu kilku metrów od planowanego odwiertu, nie ma dużej ilości drzew. Zminimalizuje to ryzyko natrafienia na korzenie które mogą stanowić pewien problem gdy otwór będzie miał już ponad metr głębokości. Gdy planujemy wykopać studnię na zadrzewionym terenie to warto wykonać otwór o głębokości 30-40 cm za pomocą szpadla tak aby najpierw usunąć korzenie których na tej głębokości będzie najwięcej. Jeśli wiercimy studnie w ogrodzie to można, obok planowanego odwiertu rozłożyć fragment grubej folii na którym będziemy składowali wywiercony materiał. Uniknie się w ten sposób problemu ze sprzątaniem trawnika.

Co jest potrzebne do wywiercenia otworu?

Do wykonania odwiertu potrzebna jest wiertnica ręczna Drillpartner, w której skład wchodzą:

 • żerdzie wiertnicze o długości 1m każdy
 • pokrętło
 • wiertło prowadzące
 • wiertło podbierające
 • lina
 • zestaw śrub i nakrętek

Dodatkowo warto posiadać:

 • szlamówka klapowa lub tłokowa
 • wiertło prowadzące ze stali manganowej
 • rura PVC

Proces wierceniastudnia, wiercenie studni

Nasze wiertnice cechują się kilkoma znaczącymi różnicami w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Wiercenie rozpoczynamy od przymocowania załączonej liny do wiertła podbierającego. W tym celu każde wiertło posiada specjalny otwór w górnej części przez który należy przełożyć i związać linę, jej drugi koniec mocujemy na pokrętle. Podczas wiercenie materiał zaczyna zbierać się na wiertle podbierającym. Po wykonaniu 5-10 pełnych obrotów należy ściągnąć pokrętło i poprzez pociągnięcie liny wyciągnąć wiertło podbierające aby usunąć z niego materiał. Następnie należy opuścić wiertło z powrotem na do otworu aby kontynuować wiercenie. Wraz z postępem wierceń należy dokręcać kolejne żerdzie. Warto zauważyć że przeciwnie do tradycyjnych rozwiązań, podczas wiercenia nie ma potrzeby wyciągania całego zestawu skręconych żerdzi, wyciągamy jedynie wiertło podbierające. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić dużą ilość czasu i nie wymaga użycia dużej siły fizycznej.

Wskazówka

Przed zrzucenium spirali z powrotem na dno otworu warto wykonać 2-3 ruchy pokrętłem przeciwnie do wskazówek zegara, można również spróbować podnieść na kilka centymetrów cały zestaw. W ten sposób unikniemy sytuacji gdy materiał będzie się zbierał pomiędzy wiertłem prowadzącym (motylkowym) a podbierającym.

Dlaczego warto pobierać próbki podczas wiercenia?

Pobieranie próbek przewiercanego gruntu pomaga zrozumieć, przez jaki materiał wiercimy oraz wskazać, kiedy osiągnięto pożądaną głębokość otworu. Pobieranie próbek czyli tak zwane badania makroskopowe mają na celu określenie nazwy, stanu gruntu i niektórych jego cech fizycznych w warunkach terenowych. Bardzo przydatne jest umieszczenie wszystkich próbek do pojedynczych torebek plastikowych i zapisywanie głębokości z jakiej dany materiał pochodzi. Podczas wiercenia studni, z analizy pobieranych próbek, możemy rozróżnić przewiercanie warstwy gruntu. Bardzo ważne aby na tym etapie mieć podstawową wiedzę na temat przepuszczalności wierconego materiału. Piasek i żwir są bardzo przepuszczalne. Pozwalają one na swobodny przepływ wody przez pory międzyziarnowe, a zatem są odpowiednimi warstwami do umieszczenia filtra. Jeśli wiercony materiał jest bardzo drobny, taki jak muł i glina, nie przepuszcza łatwo wody i jest nazywany nieprzepuszczalnym. Nie należy montować filtra w takich warstwach.

Wskazówka

Pobierz próbkę ziemi i ściśnij ją w kulkę między dłońmi. Następnie upuść ją z wysokości jednego metra.

 • Jeśli kulka składa się z niespoistych cząstek, to całkowicie się rozpadnie. W tym przypadku materiał jest przepuszczalny.
 • Jeśli kulka rozpada się tylko częściowo, gleba zawiera trochę mułu lub gliny i piasku. Formacja ma niską przepuszczalność.
 • Jeśli kulka tylko odkształca się i zachowuje mniej więcej kształt to oznacza że składa się z gliny i grunt taki jest nieprzepuszczalny.

Co w sytuacji gdy otwór zacznie się zapadać?studnia, wiercenie studni

Po nawierceniu poziomu wód gruntowych, zauważysz że wyciągany materiał jest mocno wilgotny lub ma konsystencje półpłynną. Mogą pojawić się problemy z dalszym wierceniem ponieważ wyciągany osad będzie spadał z wiertła podbierającego. Dodatkowo ściany przy dnie otworu zaczną się zapadać. W takiej sytuacji należy użyć szlamówki aby oczyścić odwiert z płynnego materiału. Warto mieć na uwadze że szlamówki są skuteczne gdy materiał jest mocno nawodniony, sugeruje się więc wlanie kilku wiaderek wody do otworu przed użyciem szlamówki.

 • Firma Drillpartner ma w ofercie kilka typów szlamówek. Najprostszy typ to tak zwana szlamówka klapowa. Przed jej użyciem należy wyciągnąć cały zestaw wiertniczy z otworu a następnie przystąpić do oczyszczania odwiertu ze szlamu. Nasze szlamownice klapowe mogą zostać przymocowane za pomocą liny lub przykręcone bezpośrednio do żerdzi. Drugi sposób mocowania jest sugerowany ponieważ umożliwia wykonywanie ruchu posuwistego, który jest skuteczniejszy.
 • Kolejnym typem są tak zwane szlamówki tłokowe. Działają one zasadzie zasysania. W wyniku ruchu gumowego tłoka wewnątrz urządzenia materiał jest zasysany do środka. Tego typu szlamówki są najbardziej skuteczne w przypadku silnie nawodnionego osadu.
 • Opracowaliśmy również nowego typu szlamówki systemowe. Zasada jej działania polega na tym że jest opuszczana na dno otworu i w wyniku kręcenia pokrętłem materiał jest zaciągany do środka. Następnie, po ściągnięciu pokrętła szlamówka za pomocą liny jest wyciągana na powierzchnie. Jest to nowatorskie rozwiązanie które nie wymaga wyciągania całego zestawu wiercącego z otworu tak jak przy innych typach szlamówek.
Rura osłonowastudnia, wiercenie studni

Podczas używania szlamówki może zauważyć że otwór intensywnie zaczyna się zapadać. W takiej sytuacji należy użyć rur osłonowych wykonanych z PVC. Po zainstalowaniu rur można kontynuować oczyszczenie otworu przy pomocy szlamownicy. Gdy zauważysz że wyciągany materiał nie jest już mocno nawodniony należy prowadzić dalej wiercenie przy pomocy standardowego świdra podbierającego o średnicy mniejszej od rury osłonowej. Warto w tym miejscu podkreślić że firma Drillpartner opracowała wiertła podbierającego nowego typu. Posiadają one wymienne noże tnące o różnej długości. W ten sposób nie ma potrzeby inwestowania w dwie różne średnice wierteł podbierających. Dodatkowo, wiertła te mają zmienny kąt ostrzy, w efekcie umożliwia to wiercenie pod rurą osłonową większą średnice otworu, co sprawia że rura samoczynnie opada niżej wraz z postępem wierceń. W momencie wyciągania wiertła noże zmieniają swój kąt i przechodzą przez środek rury osłonowej.

Wskazówka

Gdy piasek jest zbyt mokry, może spadać ze świdra podbierającego, a to utrudnia wiercenie. Kiedy tak się stanie, NIE wierć głębiej. Ściany otworu mogą zacząć się zapadać na dnie odwiertu i zestaw wiercący może zostać zasypany. W takiej sytuacji  wyciągnięcie go na powierzchnie będzie wymagało użycia siły.

 

 

Powiązane wpisy