Zwroty i reklamacje

1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia , podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia.

2. FORMULARZ ZWROTU
3. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. REKLAMACJA

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę Optidrill i zwróć go na adres firmy. Firma Optidrill zastrzega sobie termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku uznanej reklamacji zwracamy pełen koszt wadliwych produktów lub wysyłamy nowy, pozbawiony wad. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.
W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu firma Optidrill przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę Optidrill o jego wadach.